www.shirinpour.com

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
صفحه اصلی مقالات مجموعه مقالات در وب سایت بیست ویژگی یک نماینده کارآمد

بیست ویژگی یک نماینده کارآمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

بیست ویژگی یک نماینده کارآمد

سئوال اصلی و آغازین بحث این است که یک نماینده ی مجلس باید دارای چه صفات و ویژگی هایی باشد که مجلسی ، با کیفیت و کار آمد داشته باشیم ؟زیرا دولت کارآمد و موفق ، محصول مجلس توانمند است .

در آستانه ی برگزاری دهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی ، برای آشنایی هرچه بیشتر مردم نسبت به انتخاب فرد اصلح و شخص واجد شرایط ، به برخی از خصوصیات عمده و اصلی یک نماینده ی کار آمد به اختصار اشاره می گردد :

1-وفاداری به اسلام و جمهوری اسلامی

حضرت امام خمینی (ره ) معمار فقید انقلاب تاکید دارند که : (( سرنوشت اسلام و کشور خود را به دست کسانی دهید که به اسلام و جمهوری اسلامی و قانون اساسی معتقد و نسبت به احکام نورانی الهی آن متعهد باشند .))(1)

2-در خط امام بودن

مقام معظم رهبری تاکید دارند که نماینده مجلس باید در خط امام و دنبال روی امام باشد .ایشان می فرمایند : وکیل آینده مجلس باید دنبال راه امام و در خط او باشد ... خط اامام ( ره )و ارز ش ها و وصیت نامه او را فراموش نکنید ، آنچه را که این ارزش ها به شما می آموزد ، آنها را در آدمی سراغ کنید و وقتی پیدا کردید  قربه الی ا.. و محض رضای خدا ، نام او را در صندوق رای بیندازید . این مجلس شورای اسلامی ، لا یق شما و این ملت می شود ، کار را این طور دنبال کنید ...))(2)

3- اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه

ولی فقیه ، حکومت دینی  راازآسیب ها وخطرات احتمالی حفظ خواهد کرد .لذا حضرت امام معتقد بودند :(( امر دولت اسلامی ،اگر با نظارت فقیه وولایت فقییه باشد ،آسیبی به این مملکت واردنخواهد شد ))(3)

لازم به تاکید است که باید مراقب بود تا به بهانه ها ی واهی ،اشخاص لایق وسا لم را با مهر ضدیت با ولایت فقیه از صحنه انقلاب خارج نکنیم ، همان طور که رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسوولین برگزاری انتخابات مجلس  پنجم به این نکته اشاره کرده اند : ((اینطور نیست که هرکسی یک کلمه حرف زد ، این ضد ولایت فقیه محسوب شود .))(4)

4 مزین به اخلاق و تقوای الهی

امام سفارش می کنند : (( وکیل ها یی که آراسته هستند به اخلاق خوب ، معتمد هستند به اسلام را انتخاب کنید .))(5)

مقام معظم رهبری نیز تاکید دارند : (( بی گمان هنگامی که در مذاکرات ، ارزش های اخلاقی و حس مسئولیت مشاهده شود ، فضای کشور به عطر این خصال پسندیده معطر خواهد شد .))(6)

5 -امین و صادق

امام خمینی در این باره می فرمایند : (( با همت والای شما جوانان ایرانی باید اشخاصی منور ، اشخاصی امین و صادق در مجلس شورا بروند که مقدرات شما را بر طبق خواسته های خدای متعال پیاده کنند .))(7)

6- متعهد

حضرت امام در وصیت نامه الهی- سیاسی خود تاکید می کنند : « اشخاصی که متعهد هستند ... و در صراط مستقیم انسانیت هستند ، به مجالس ومجلس شورا بفرستیم . تا انشا ء الله ، اسلام به آن معنایی که هست ، اسلام به این حقیقتی که هست ، در ایران پیاده شود . »(8)

7- شجاعت

شجاعت و جسارت لازم در دفاع ازحق و مظلو م را داشته باشد .شهید سید حسن مدرس ، اسوه والگوی یک  نماینده ی حقیقی مجلس است که امام تاکید میکنند ، مثل مدرس را انتخاب کنید .

همچنین مقام معظم رهبری نیز شجا عت را از شرایط نماینده می داند :

(( آن کسی که به عنوان وکیل این ملت انقلابی و مومن وشجاع به مجلس می رود ، باید انقلابی ، مومن وشجاع باشد واگر نگوییم شجاع ترین ومومن ترین وانقلابی ترین باشد.))(9)

8- تخصص و تجربه

نماینده باید از مسایل روز مطلع باشد و عالم به زمان خود باشد . گاهی در جلسات مجلس ، تعداد زیادی از نمایندگان « آرای ممتنع » می دهند که حقیقتا زیبنده ی نماینده و مجلس نیست .از نظرحضرت امام : (( مجلس ، چنانچه محتاج به علماء و رو حانیون مطلع از احکام شرعی و سیاسی اسلام است ، محتاج به متخصصین رشته های مختلفی است که در کشور به آنها نیاز دارد .))(10)

9-برخوردار از شعور سیاسی

مقام معظم رهبری بیان می دارد : ((نماینده باید دارای فهم و درک سیاسی باشد و مسایل کشور را بفهمد ، هم مسایل خارجی و توطئه های دشمنان را و هم مسایل داخلی را ...احساس مسو لیت ، دلسوزی و وجدان سیاسی داشته باشد .))(11)

امام علی (ع) می فر ماید : ((من قصر عن السیاسیه ، صغر فی ال رئاسه: کسی که در سیاست کوتاه بین باشد ، ریاستش کوچک شود.))(12)

10 شیفته ی خدمت

برخی افراد ، حسب عشق و علاقه به انقلاب و ملت و ایمان و تدین ، روحیه ی خاصی برای « خدمت » دارند و در تاریخ ایران بعد از انقلاب ، شهید رجایی را می توان حقیقتا در این باره ستود . این گونه خدمتگزاری؛ برای رسیدن به قدرت و ماندن در مناصب نیست ، بلکه تکلیف ، مسئولیت و و ظیفه است ، بدون هیچ منتی .همانطور که شهید مظلوم دکتر بهشتی معتقد بود که : ((ما شیفتگان خدمتیم ، نه تشنگان قدرت .)) اگر در بین کاندیدا ها ی مجلس ، شخصی این ویژگی را دارا باشد ، او حقا" باید « انتخاب ممتاز » مردم باشد .

11 منتقد

نقد و نظر ؛ حاصل دقت ، تیز بینی و وسواس بموقع است . نظارت نمایند گان بر حسن اجرای قانون و درک نیاز های حقیقی مردم که دلسوز انه از طرف شخص نماینده پیگیری می شود قهرا" نماینده رابه انتقاد و اعتراض سوق خواهد داد . نماینده ساکت و آرام و مر عوب ، توان انجام وکالت مردم را نخواهد داشت  . بدین تر تیب ، نمایندگان مجلس ؛ باید وکیل المله باشند نه وکیل الدوله .

12- حافظ ارز شهای اسلام و انقلاب

نمایندگان مجلس درکشور اسلامی وانقلابی ایران باید ضرورتا" حافظ ومروج ارزشهای اصیل اسلام وانقلاب باشند که در غیر این صورت ،نقض غرض خواهد بود .رهبر معظم انقلاب در خصوص حفظ ارزشها توسط نمایندگان مجلس سفارش می کنند که:((دنبال آدمهای مومن وشجاع وانقلابی وکسانی که بتوانند قدرت این ملت را در سایر ارزشهای انقلابی درست حفظ کنند ، باشید ؛کسانی که وقتی قوانینی میگذارند وموضعی میگیرند ونقدی میکنند ،همه در این جهت باشد ،اینطور آدمی شایسته آن است که بعنوان وکیل این ملت به مجلس شورای اسلامی برود ،آن کسی که بفهمد امام (ره) چه می گفت ،چه می خواست وچرا می خروشید. ))(13)

13- وطن دوستی و حافظ منا فع کشور

عرق ملی و وطن دوستی می تواند در انگیزه خدمتگزاری نماینده تاثیرگذار باشد . حضرت امام می فرمایند: (( افراد سالم ، افراد وطن خواه ، افراد وطن دوست ، افراد ی که نه شرقی  باشند و نه غربی ، بلکه در صراط مستقیم اسلا میت و انسانیت باشند ، انتخاب کنید و به آنها رای بدهید .))(14)14- اندیشمند ، دلسوز

حل مشکلات کشور و ملت ، طرح نیاز ها ی اصلی مردم و مقابله با دسیسه ها ی مختلف  ، به اشخاص متفکر و اندیشمند که علقه و دلسوزی خاصی نسبت به ا سلام ، انقلاب ، ملت و نظام دارند ، نیاز دارد . حضرت امام توصیه می کنند :  ((...که با وحدت کلمه .... موفق شوید ... نمایندگانی متعهد ، متفکر ، دلسوز به ملت و خصوص  طبقه ی مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمین در مجلس شورا ی اسلامی بفرستید .))(15)

15- مرتبط مستمر با مردم

حضرت امام می فرمود : ((من عادت به تشریفات ندارم که مثلا بین من و کسی ، واسطه باشد ، ارتباط باشد . این ، بر خلاف ادب اسلام است . من در اختیار همه ی آقا یان هستم ، به مقدار ی که قدرت داشته باشم .))و نیز می فر مودند : (( اگر به من بگویند خدمتگزار ، بهتر از این است که بگو یند رهبر . رهبری مطرح نیست ؛ خدمتگزاری مطرح است . اسلام ، ما را مو ظف کرده که خدمت بکنیم.))(16)

16-حامی و خدمتگزار محرومین

حضرت امام در بیان صفات نمایندگان ، چنین توصیف می کند:(( مجلس دیروز { قبل از انقلاب } نمی توانست به فکر محرومین باشد ، برای این که محروم در آن  نبود .))(17)

علی (ع) در نامه یی به مسئولین امور صدقه می فرماید  : ((بدا به حال کسی که تهیدستان ، زمینگیر شدگان ، گدایان ، آوارگان ، بدهکاران و در راه ماندگان جامعه در پیشگاه خدا ، دشمن او باشند ! ))(18)

17- ساده زیست واز قشر متوسط جامعه

به فرموده رهبر معظم انقلاب ((اشرافی گری مسوولان ، آ فت مضاعف است ...اگر مسوولان اشرافی گری بکنند ، از مال مردم دارند خرج میکنند .))(19)

18 منادی وحدت

هر مسئول و مدیری که بتواند با عمل و بیان و رفتار خود ، وحدت ملی را تقویت کند ، از اختلافات و تشتت بکاهد ، قطعا به منافع و امنیت ملی کمک کرده است و از طرف دیگر ؛ هر گونه ایجاد تفرقه و اختلاف نیز ، کار بی هنران بی بصیرت است ، که جز خسران مضاعف ، عایدی برای کشور نخواهد داشت .مقام معظم رهبری در خصوص «حفظ وحدت » این گونه تا کید دارند : ((بر همه ی کسانی که دلشان برای اسلام و استقلال و سر بلندی کشور می تپد ، فرض و لازم است که امروز بیش از هر روز ، از  وحدت صفوف ملت پاسداری کنند و اختلا فات  سلیقه یی و سیاسی و شخصی را به تنا زع و تفرقه نکشانند . مخصو صا نمایند گان  محترم ملت در مجلس شورا ی اسلامی ، باید به دقت  مراقب با شند که مبادا خدا ی  نخواسته ، اظهارات آنان ، دلسردی و یا س را از تریبون عمومی مجلس ، در سطح جا معه پراکنده سازد ، بلکه قو لا و عملا مظهر یکپار چگی ملت باشند .))(20)

بنابراین، نماینده ی مجلس باید اعتقاد و توان ایجاد ، تقویت و حفظ این اصل استرا تژیک را در سطح خرد و کلان کشور داشته باشد .

19-وامدار دیگران نبودن

نماینده یی که با خرج و هزینه ی دیگران ، سر کار بیاید قطعا وامدار دیگران خواهد بود . نظر رهبری نیز در این خصوص حایز اهمیت است که می فرماید : (( نماینده ای بیاید به  سر کار که قبل از این که وارد مجلس بشود خود را وامدار دیگران کرد ه باشد و مجبور باشد که در مجلس وام آنها را ادا بکند . نان ها یی به قرض گرفته باشد که حالا بخواهد در مجلس که رفت، قرض خود را ادا کند ، این نماینده به درد نمی خورد .))(21)

20- توان جذب حداکثری ودفع حداقلی

شخص نماینده باید از جاذبه ودافعه لازم برخوردار باشد ، زیرا مجلس شورای اسلامی ، مظهر وحدت ملی است، لذا نمایندگان مجلس ،طبق جایگاه ورسالتی که دارند می بایست توان جذب حداکثری ودفع حداقلی را در سطح عالی خود داشته باشند .

بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری ،: ((نمایندگان محترم باید این یکپارچگی را قدر شناخته ، همه کوشش ومجاهدت خود را صرف تحکیم و تعمیق آن کنند ،همه گفته ها ومصوبه ها ونطق در مجلس باید در جهت همدلی بیشتر میان ملت باشد وحتی منش ورفتار وگفتار نمایندگان محترم باید زخمهایی را که احیانا در هنگام انتخابات در برخی از حوزه ها پدید آمده است التیام بخشد ، هر حرکت وگفتار ونطقی که به دو دستگی و اختلاف و تشویش اذهان مردم بینجامد ، کاری برخلاف طبیعت و جهت مجلس شورا  اسلامی است ...))(22)

مقام معظم رهبری با اشاره به این حقیقت که اگر مجلس در جایگاه واقعی خود قرار گیرد همه مسائل حل میشود میفرمایند :((...مجلس خوب ،دولت خوب انتخاب میکند ،دولت خوب ، کار خوب می کند و برای ملت ، خوب حرکت میکند ،مجلس خوب وشجاع ومستقل با قوانین مناسب ونظارت دائم ،قوه مجریه را به سمت هدفهای درستی که برای کشور تعیین شده است ،هدایت میکند ومجریان خوب ،کشور را می سازند و سازندگی را به پیش می برند .بنابر این مجلس خوب ، کلید کارهای صحیح در یک کشور است. در مجلس خوب ،  نماینده ی خوب حضور دارد ونمایندگان خوب یعنی نماینده ی مومن وشجاع و آگاه ودانا ودارای احساس مسوولیت وعلاقه مند به کار بزرگی که  به دوش او نهاده شده است ...))(23)

بنابراین ، مجلس خوب ، حاصل و بر آیند انتخابات آگاهانه ، محتاطانه و مسئولانه اقشار و آحاد مختلف مردم است .مجلس با کیفیت ، خواسته ها ی حقیقی مردم را مطالبه کرده و با وضع قوانین جامع ، مشکلات و موانع توسعه و پیشرفت را بر طرف می کند و با دقت و تیز بینی خود ، نظارت بر حسن اجرای قوانین  دارد و موارد تخلف و انحراف را با رصد مستمری که دارد ، کشف و خنثی می کند .

با توجه به مراتب فوق ، رسیدن به مجلس شایسته و در خور انقلاب و نظام اسلامی ، دغدغه های خاص خودش رادارد . اگر اشخاص واجد شرایط با صلاحیت  های لازم ، وارد مجلس شوند قطعا در کیفیت و کار آیی مجلس ، تا ثیرگذار خواهند بود و در این امر قطعا ، رسانه ها به ویژه صدا و سیما و مطبو عات با روشنگری و تبلیغات کیفی بموقع خود ، نقش تعیین کننده یی خواهند داشت .منابع :

1-صحیفه نور : ج11،ص 269

2-همان ص 59

3-همان مدرک : ج9،ص 170

4- چه کسی را انتخاب کنیم ، اداره فرهنگی سپاه پاسدارن ، چاپ اول ، شهریور 1382 ، ناشر: همای غدیرص 41

5- همان مدرک ، 101

6- همان مدرک ، 102

7- انتخابات از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری و نقش دانشگاهیان ،ناشر : روابط عمومی نهاد نمایند گی  مقام معظم رهبری چاپ اول ، بهمن 1378 ص 33

8-  همان مدرک ، ص 53

9- همان مدرک ، ص 66

10- همان مدرک ، ص 63

11- همان مدرک ، ص89

12- همان مدرک ،  ص90

13- همان ص 59

14- همان مدرک ، ص 93

15-همان ص 31

16- همان مدرک ،  ص 80

17و18- همان مدرک ، 69

19- همان مدرک ، ص 49

20-همان ص 59

21- همان ص62

22- همان 52

23-  همان 53

 

 
تبلیغات

استخاره آنلاین با قرآن کریم